Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Enkätsvar Höganäs

Höganäs

I Höganäs har Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna svarat. Övriga partier har också fått enkäten men inte svarat på den.

  1. Vegetarisk mat i kommunal verksamhet

Kommer ert parti under kommande mandatperiod arbeta för att vegetariskt ska bli norm i skolor och andra kommunala verksamheter?

Ja – Liberalerna, Miljöpartiet

Nej – Centerpartiet, Kristdemokraterna

Kommentarer

Liberalerna: Vi arbetar för både ekologiskt, ”härodlat” och vegetarisk dag (ar)

Miljöpartiet: Vi gröna anser att en växtbaserad kost ska utgöra basen i varje måltid.

Kristdemokraterna: Vegetariskt alternativ finns på de flesta skolor redan och ambitionen är att det ska finnas överallt som alternativ.

  1. Begränsning av fyrverkerier

Kommer ert parti att arbeta för en begränsning av användandet av fyrverkerier?

Ja – Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet,

Nej – Kristdemokraterna

Hur

Liberalerna: Vi kan tänka oss ett lokalt förbud för användande av raketer vid annan tidpunkt än 12-slaget. Vi vill gärna göra naturskyddsområdena i vår kommun helt fria från raketer.

Miljöpartiet: Vi vill att användning av fyrverkerier och pyroteknik kraftigt begränsas. Vi ser gärna att kommunen överväger att ta fram egna alternativ, som är vänliga mot både djur och människor, lasershower kan vara ett sådant alternativ.

Kristdemokraterna: Redan nu krävs tillstånd från polisen för fyrverkerier (utom några timmar vid nyår). Mer begränsat än så arbetar vi inte för.

  1. Se Sambandet

Kommer ert parti att arbeta för att kunskapen om sambandet ska ökas, med utbildning för berörda instanser, så som polis, socialtjänst o.s.v.?

Ja – Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet

Nej – Kristdemokraterna

Kommer ert parti att arbeta för att stödet till kvinnojourer och likvärdig verksamhet ska ökas så att möjlighet att ta hänsyn till och ta emot familjedjur finns?

Ja – Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna

Nej –

Kommentarer

Miljöpartiet: Miljöpartiet vill att det ska bli möjligt för bland annat personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att anmäla djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen. Det åligger dock den som är ansvarig för jourverksamheten att avgöra på vilket sätt och i vilken omfattning det i så fall kan ske.

Kristdemokraterna: Möjligt att vi kommer att arbeta för detta när vi har mer information om sambandet. När det gäller jourer är det viktig verksamhet som behöver ökade resurser, men sen är det upp till jourerna (och liknande) att förvalta sina resurser på ett bra sätt.

  1. Hemlösa katter

Kommer ert parti arbeta för att ge kommunalt stöd till organisationer som jobbar med hemlösa katter?

Ja – Miljöpartiet, Centerpartiet

Nej – Liberalerna, Kristdemokraterna

Kommer ert parti att arbeta för att det ska ske ett kommunalt finansierat kastreringsarbete enligt metoden TNR-M?

Ja – Liberalerna, Miljöpartiet

Nej – Centerpartiet, Kristdemokraterna

Kommentarer

Miljöpartiet: Regeringen har föreslagit att om det inte går att hitta en person som är ansvarig för katten så ska länsstyrelsen bli skyldig att ingripa. Det är en förändring i lagstiftningen som är positiv. Förändringen kan dock påverka kommunens roll och ansvar avseende kommunalt stöd till organisationer som arbetar med frågan. Vi är positiva till att kommunen arbetar med kastreringsarbete men vi vill inte låsa oss vid en särskild metod. Dessutom har regeringen har föreslagit att om det inte går att hitta en person som är ansvarig för katten så ska länsstyrelsen bli skyldig att ingripa. Det innebär att ansvaret kan hamna på staten och då får inte kommunen gå in och tar över arbetet.

Kristdemokraterna: Känner inte till att detta är ett problem i kommunen. Känner heller inte till någon lokal organisation.