Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Valkampanj 2018

Inför de kommunala valen i Helsingborg och Höganäs kommer vi att driva fyra frågor som vi vill att kommunen arbetar med. I vintras skickade vi därför ut en enkät till de lokala partierna om hur de ser på dessa frågor. Du kan se hur partierna svarade i Helsingborg och i Höganäs genom att klicka på stadens namn som är en länk.

  1. Vegetarisk mat i kommunal verksamhet

Livsmedelsindustrin är det område där det största antalet djur används, antingen för att producera mat eller för att själva bli mat. På ett år dödas omkring 100 miljoner landlevande djur i den svenska livsmedelsindustrin. Årligen dödas också fem till tio miljoner fiskar i det svenska vattenbruket och flera miljarder fiskar i det svenska kommersiella fisket. Med en så stor industri kommer också många djurskyddsproblem, så som benskörhet hos kycklingar, att nästan alla av Sveriges grisar aldrig får se solljuset och att kalvar tas ifrån sin mamma bara timmar efter födseln.

  • Vi vill att kommunen arbetar för att göra vegetariskt till norm i skolor och andra kommunala verksamheter.
  1. Begränsning av fyrverkerier

Djurens Rätt har i många års tid arbetat för att begränsa fyrverkerier som skrämmer och skadar djur och en ny opinionsundersökning från Novus visar att det folkliga stödet för ett förbud är starkt. Drygt nio av tio (92 %) svenskar tror att fyrverkerier påverkar djur negativt och nästan sju av tio (68 %) anser att det bör finnas ett förbud mot fyrverkerier eftersom de kan skrämma och skada djur. Många familjedjur skräms varje år av fyrverkerier, ibland så illa att de aldrig återhämtar sig. Vilda djur kan chockas, fly i panik eller gömma sig i dödsångest.

  • Vi vill att kommunen verkar för en begränsning av användandet av fyrverkerier.
  1. Se Sambandet

När djur är utsatta är människor i riskzonen. När människor är utsatta kan även deras djur vara det. Våld mot kvinnor/partner, barn och äldre och våld mot familjedjur hänger ihop. Det kallas Sambandet. Och kunskapen om det kan rädda liv. Våld mot kvinnor/partner, barn, äldre och djur överlappar varandra. Hittar vi ett brottsoffer i en familj, djur eller människa, hittar vi troligen fler om vi bara ställer rätt frågor. Ett problem är att skyddade boenden inte alltid kan erbjuda plats åt familjedjuren, vilket till exempel kan leda till att en våldsutsatt känner sig tvingad att stanna i en våldsam relation eftersom hen inte vill lämna en familjemedlem kvar.

  • Vi vill att kommunen arbetar för att kunskapen om sambandet ska ökas, med utbildning för berörda insatser, så som polis, socialtjänst och liknande.
  • Vi vill att kommunen ökar sitt stöd till kvinnojourer och likvärdig verksamhet så att de har möjlighet att ta hänsyn till och ta emot familjedjur.
  1. Hemlösa katter

I dag finns uppskattningsvis 100 000 hemlösa katter i Sverige. Problemet med hemlösa katter är särskilt stort i Skåne. Katterna bildar ofta kolonier där smittor, ohyra och svält orsakar lidande. Många katter och kattungar dör, men en hel del överlever och får ungar – som i sin tur får ungar. En okastrerad katthona kan få upp till 120 ungar under sin livstid. Hemlöshet bland katter är ett utbrett djurskyddsproblem där lösningarna inte enbart kan ligga på ideella krafter som katthem och kastreringsprojekt. Vi som arbetar med hemlösa katter vädjar till lokalpolitikerna att hjälpa oss.

Många av de infångade katterna har kunnat omplaceras till trygga hem men för vissa kattindivider – som fötts i det vilda och hunnit bli alltför skygga – är det inte ett alternativ. Det bästa för dem är att släppas tillbaka och hållas under uppsikt av engagerade privatpersoner, eldsjälar och kattorganisationer. Den här metoden kallas TNR-M, vilket står för trap, neuter, return och manage, eller fånga in, kastrera, återbörda och sköta/förvalta.

  • Vi vill att kommunen ger stöd till organisationer som jobbar med hemlösa katter.
  • Vi vill att kommunen ska finansiera kastreringsarbete enligt metoden TNR-M för att minska antalet hemlösa katter i framtiden.