Hoppa till huvudinnehåll
<<< Djurens Rätt

Årsmöte 2020

Välkommen till årsmöte!

Ta din chans att påverka vårt arbete 2020 genom att delta på vårt årsmöte. Kom ihåg att betala årets medlemsavgift innan mötet för att ha möjlighet att rösta. Vi bjuder på fika!

Handlingarna till årsmötet kan du hitta här!

Tid: 23 februari 2020 kl. 12.00-14.00
Plats: Medborgarskolan, Gasverksgatan 17, Helsingborg
Medborgarskolan är tillgänglighetsanpassat
Facebook-event

Kan du inte komma på mötet men ändå vill veta mer och kanske bli aktiv i Djurens Rätt? Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om årsmötet eller andra frågor om vår verksamhet på helsingborg@djurensratt.se. Du hittar oss också på Facebook genom att söka på “Djurens Rätt Helsingborg-Höganäs”.

Varmt välkommen och tack för ditt stöd!

PS.
Vårt Plusgiro är 23 08 72-4 för dig som vill ge en gåva till Djurens Rätt Helsingborg-Höganäs. Du kan också skänka pengar via Swish på nummer 123 495 98 05. Tack, din gåva hjälper oss i vårt arbete för djuren!

Dagordning årsmöte Djurens Rätt Helsingborg-Höganäs

 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet
 2. Godkännande av kallelsen
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse
 6. Revisorns berättelse
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret
 9. Val av ordförande, tillika ledamot i styrelsen
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av en (1) revisor jämte en (1) suppleant
 12. Val av minst en (1) ordinarie valberedare jämte minst en (1) suppleant
 13. Motioner och övriga skrivelser från medlemmar
 14. Vid mötet väckta frågor